Klagen moet met relativeren

door Tom Bessemans


(tekstbron: )

Klagen moet met relativeren kunnen gepaard gaan en met een zee van tijd in het bijzijn van een ander en ook van liefde, zachtheid, tederheid, begrip, vergevingsgezindheid, aandacht, zorg, stimulans, klankbord, geduld, gematigdheid, natuurlijkheid, vertrouwen, interesse, ongehaast-zijn, relativeren zonder verwachting,… en veel meer wat jij – wie weet zelfs onterecht – over jezelf vindt. Wat je van een ander verwacht. Hoe die verwachtingen vorm aannemen en te snel uitharden. De verstoorde ritmiek in het bestaan, die zich te grabbel grijpt aan lianen die van hier tot daar je begrip aanboren, tussen bomen van eeuwige kennis en een warm gevoel van trouw.

Tom Bessemans

5-6 juni 2020

Piano


Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
W&F #62 - Klagen moet met relativeren