De spaarzaam opgewekte energie efficiënter

De spaarzaam opgewekte energie efficiënter kunnen aanwenden, ook door een doordachte opsplitsing in mentale en fysieke krachten en verliezen. De lekken opsporen en het ontbrekende punt van aanvoer ontdekken. Gevoel verder door-ontwikkelen en trachten te combineren met elementaire kennis als basis van verdere kennisopbouw. Want het valt niet in te beelden dat ook maar iemand er allemaal nog wijs uit geraakt. Alles begint werkelijk voelbaar als maar sneller op hol te slaan. Jij bent er je al heel lang beducht voor, omdat het wel te voorvoelen viel dat er iets onstopbaars zou losbreken. De bubbel-droom = droom van blokkage naar lichte sprankel die stilaan in beweging schiet en aandikt tot belletjes bolletjes bubbeltjes hobbel de bobbel bubbels tot ze uiteenspatten, recht in je wezen of rakelings langs je ziel af in jouw ontwijkingstactieken des onheils. Ze komen immers immer vanuit onverwachte hoek. Je boek vol ge-orakel, gedacht en gedonder. Verschillende kleuren door dezelfde duisternis verbonden.

Tom Bessemans

4-5 juni 2020

Orgel


door Tom Bessemans

Back to CONTENTS


tekstbron:
Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
W&F#61 -De moeizaam opgewekte energie
Stuur uw bijdragen (enkel tekst aub, geen prentjes) voor de WEEKBLADEN naar weekbladen@radioklebnikov.be

Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!