Onder de vloed

door Paul Celan


(tekstbron: )

ONDER DE VLOED
vliegen, voorbij
opgehoogde zwarte
offerstenen,

met de zwaarmoedigheid
oneindig geaard in de schachten
van het landingsgestel,

de bedwelmde vluchtrecorder
in hunkerophanging,

aanstaande vondsten, zilverig
in de schedelcockpit,

kijktunnels, in
de taalnevel geblazen,

zelfontbrandingsbloei
aan alle kabels,

in de grote onvervloten
velgenring jouw
genaafde schaduw,
Saturnus.

 


Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
Unter der Flut