Met droomaandrijving

door Paul Celan


(tekstbron: )

MET DROOMAANDRIJVING in een baan,
aan-
gesmeuld,

twee maskers in plaats van één,
planetenstof in uitgeholde
ogen,

nachtblind, dagblind,
wereldblind,

je maanzaadcapsule
komt ergens neer,
bezwijgt
een medester,

het vlottende treurdomein
markeert een volgende schaduw,

ze helpen je allemaal,

de hartsteen stoot door zijn waaier,
geen enkele
koelte,

ze helpen je allemaal,

je zweeft, verglimt en vergloeit,

oogzwermen passeren de engte,
een bloedklomp zwenkt af naar je baan
aardzwermen spreken je toe,

het weer houdt oogst
in t heelal.


Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
Mit Traumantrieb