Heel de wereld

deel 7 van het Corona Dagboek van Tom Bessemans

door Tom Bessemans


(tekstbron: n.v.t.)

Heel de wereld raakt stilaan gevirtualiseerd. Tot nu toe loopt dat proces achter op de realiteit. Tot misschien het moment komt waarop de virtualiteit over de centrale as springt, over elk verschil heen, spiegelend, glanzend, dan autonoom identiek en overgeleverd aan de ondoorgrondelijke energetische cyclus. Energie zonder massa, afwezig in het tastbare spectrum van de verzwakte geesten. Een aantal zaken weet je noot helemaal zeker. De val voor waarde, op voorwaarde dat de val niet toe klapt.


Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
Wow & Flutter #8 - Heel de Wereld