For Tea Sev in Seventh Heavin’

by Olchar E. Lindsann

kidney f,  linger
      (emperor of fentanyl)
p,      rose in diacritics
        stuffed nostrum;
kid-knee k,  linger
gerbhill,    mashed hawk
     (hecate's chevy belt)
f,     lint-lock, eye of liver
felter b,    lunderbus chassis
kindere,   ggren,    ade
(vorpal sy,      ringe)
diurnal yr       pope hole
o kin,  de       gnom gard,
en etiological or, i face ye
face,  tious ye t,    roll   

door Olchar E. Lindsann

Back to CONTENTS


tekstbron: inzending ontvangen op 26/10/2021
opgenomen in WEEKBLADEN #58 - gift

Stuur uw bijdragen (enkel tekst aub, geen prentjes) voor de WEEKBLADEN naar weekbladen@radioklebnikov.be

Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!