wij waren dood, maar wij ademden nog

Categories
WEEKBLADEN

linkse blauwvoeten

hoe je in de deuropening stond

Is het de liefde die je tijdsbesef verdraait

[hoe je niet open wou]

hartmorse

uit “ebenbloed”