Categories
Lezingen Voordracht

Kom! het opene in

Download het geluidsbestand van deze lezing (mp3)     van Friedrich Hölderlin in een lezing van Erik De Smedt tekst Kom! het opene in, mijn vriend! wel glanst vandaag slechts weinig tot hier beneden en eng sluit de hemel ons in. Noch de bergen noch de kruinen van het woud zijn opgegaan zoals we hoopten […]