Observerende observator

door Tom Bessemans


(tekstbron: )

Observerende observator van alles wat minder en minder tastbaar wordt. ’T Is te zeggen; er komen in sneltempo eindeloos veel ontastbare  dingen bij. De digitale dimensie van hyper expansieve groei. Het onzichtbare gezwel, aanzwellende luchtledige bel, bol van uitdijende kennis, vol zenuwachtige exploratiedwang zonder hoger doel dan enkel de vermelding in iemands eigen dagboek dat uiteindelijk met heel de versnelde opruim, bij het oud papier zal terecht komen. Dan wordt het ten minste nog gerecycleerd & is ook de kans groot dat dat nieuwe papier voor het grootste gedeelte zal verkwanseld worden in een energieverslindende kringloop van eeuwig hergebruik. Zo valt er wel wat te zeggen voor het bijhouden van dingen. Ze gewoon laten staan waar ze zijn, nadat ze daar terecht kwamen, als tegenwicht tegen de oprukkende leegte.

Tom Bessemans 27 april 2020


Geregistreerde lezing(en) van deze tekst:
W&F #40 - Obeserverende observator