Lees mij niet

door Constantijn Huygens

Lees mij niet, gij, op wiens dis een beter zoutvat prijkt,
En wien geen voedsel smaakt, dat flauwer is dan de spijzen der Ouden.
Lees mij niet, ik raad het aan; er is geen reden waarom gij beide ogen of een van beide ogen pijn zoudt willen doen;
Ik had een muze aan te roepen die zichzelf als een inheemse maagd voor een andere maagd
aannemelijk zou kunnen maken en bij deze een loodzwaar epos ingang zou kunnen doen vinden.
Zulk een medicijn heb ik aan zulk een gehemelte moeten geven.
Een Nederlandse zieke vereist Nederlandse zangwijzen.
Maar indien gij wie gij ook zijt dit een vriendelijke blik waardig keurt,
Gij voor wie de taal van mijn vaderland niet de vaderlandse is,
(Dan) is er een fraaie oever, waarop gij u kunt vertreden, een oever die u bij het gaan kan
verkwikken als de onbekende stroom u tegenstaat.
Gij zult daar edelstenen vinden uit het Oosten,
En leliƫn uit Italiƫ met rozen uit Griekenland ineengevlochten.
Gij zult spijzen proeven, stilletjes ontleend aan de heilige schrijvers, ontwrongen aan de profane,
Die niet nieuw zijn, maar die aangenaam zijn volgens de huidige algemene opinie.
Moge de franje het slecht genaaide kleed waarde geven.
Moge als het hoofdwerk mishaagt, het bijwerk instemming vinden.


door Constantijn Huygens
vertaald door F.L. Zwaan

Back to CONTENTS


tekstbron: DBNL
opgenomen in WEEKBLADEN #45 - roekeloos geniale spuiter
vertaling: Ne lege me vertaald door F.L. Zwaan

Stuur uw bijdragen (enkel tekst aub, geen prentjes) voor de WEEKBLADEN naar weekbladen@radioklebnikov.be

Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!