Is deze aarde?

door Gerrit Komrij

Is deze aarde een paradijs?
Ziet men de gier met duiven paren?
Zijn alle mensen even wijs?
Schept men papier met oude klare?

Zijn vrouwentongen onbaatzuchtig?
Kan het luid stormen In een glas?
Zijn wintertruien ijl en luchtig?
Rijdt een Rolls Royce op butagas?

Kan men een oceaan opdweilen?
Zingt men een feestlied in mineur?
Kan men op korenvelden zeilen?
Snelt iemand door een dichte deur?


door Gerrit Komrij

Back to CONTENTS


tekstbron: Lezenswaard.be
gebruikt in uitzending RK 2021-03-13

Stuur uw bijdragen (enkel tekst aub, geen prentjes) voor de WEEKBLADEN naar weekbladen@radioklebnikov.be

Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!