Ik wil vertellen over de dag dat ik aan stukken werd gescheurd

door Saye Sohrabi

Ik wil vertellen over de dag dat ik aan stukken werd gescheurd en mijn handen mijn lichaam niet meer konden aanraken, of zelfs niet de wrok in mijn ogen bedekken.
Mijn stukken, met al die pijn in hun aders, werden voedsel voor passerende bomen die moe waren en nog niet de omhelzing van vogels hadden ervaren.

Mijn stukken waren vrolijk, hun stemmen verdoofden niet het bos, ze werden het voedsel van de bomen die in het koude seizoen waren vergeten.

Ik groeide in de bomen, raakte ze aan en ontsproot aan hun takken.
Mijn handen waren groene takken die de vogels omhelsden en mijn vingers waren een veilig nest dat hun slaap niet verstoorde.

Dagen, maanden, jaren zijn verstreken…
De bomen wier zielen mijn stukken tot leven brachten
waren zo groot geworden dat ik er meerdere keren per dag in verdwaalde.

Ik moest gaan, ik wilde vliegen.
Op een ochtend – ik zal het nooit vergeten –
werd ik wakker met de klank van huilen en schreeuwen.
Het was de eerste keer dat ik zo’n bitter geluid hoorde, ik was bang,
ik dacht dat het opnieuw zou gebeuren,
dat ik weer in stukken zou worden gescheurd.
Maar het geluid was het geluid van een boom die huilde
Zij kromp ineen van de pijn
en het verontrustte ook mijn ziel.
Zij was in rouw!!
Rouw om de vogel die stierf op zijn tak voordat zij kon
voor de laatste keer haar kuikens zien
en eten in hun mond stoppen.
Ik kon het geluid van de huilende boom niet uitstaan, het deed me denken aan de dag dat ik aan stukken werd gescheurd.
Ik veegde haar tranen af
Ik kuste haar ogen
En ik zei tegen haar: “Wees niet zo ontsteld!
Een vogel wiens hart je zo hebt ingenomen dat hij op je tak nestelt en zijn kuikens aan jou toevertrouwt, zal nooit sterven.”
Het was tijd voor mij om te vertrekken.
Ik kuste het voorhoofd van de boom en riep al mijn stukken bij elkaar.
Ik moest op reis weer en goedemorgen wensen aan het leven in het lichaam van de vogel.

https://www.sayesohrabi.com/


door Saye Sohrabi
vertaald door NKdeE Vertaaldienst-Saye Sohrabi

Back to CONTENTS


tekstbron: inzending ontvangen op7/11/2021
opgenomen in WEEKBLADEN #58 - gift
vertaling: که بغض vertaald door NKdeE Vertaaldienst-Saye Sohrabi

Stuur uw bijdragen (enkel tekst aub, geen prentjes) voor de WEEKBLADEN naar weekbladen@radioklebnikov.be

Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!