Categories
I Schneepart

Was Näht

Angelika Hulsmans leest ‘Was Näht’ uit Schneepart I van Paul Celan

Download het geluidsbestand van deze lezing (mp3)

    van Paul Celan
in een lezing van Angelika Hulsmans
opgenomen op 05/11/2016tekst

WAS NÄHT an dieser Stimme? Woran näht diese Stimme diesseits, jenseits? Die Abgründe sind eingeschworen auf Weiß, ihnen entstieg die Schneenadel, schluck sie, du ordnest die Welt, das zählt soviel wie neun Namen, auf Knien genannt, Tumuli, Tumuli, du hügelst hinweg, lebendig, komm in den Kuß, ein Flossenschlag, stet, lichtet die Buchten, du gehst vor Anker, dein Schatten streift dich ab im Gebüsch, Ankunft, Abkunft, ein Käfer erkennt dich, ihr steht euch bevor, Raupen spinnen euch ein, die Große Kugel gewährt euch den Durchzug, bald knüpft das Blatt seine Ader an deine, Funken müssen hindurch, eine Atemnot lang, es steht dir ein Baum zu, ein Tag, er entziffert die Zahl, ein Wort, mit all seinem Grün, geht in sich, verpflanzt sich, folg ihm

Paul Celan


WAT NAAIT er aan deze stem? Waaraan naait deze stem hierlangs, daarlangs? De afgronden zijn bij het wit ingezworen, hen ontsteeg de sneeuwadelnaald, slik ze in, jij ordent de wereld dat telt voor wel negen namen, op de knieën genoemd, tumuli, tumuli jij heuvelt verder, in leven, kom in de kus, de vinnenslag, gestaag verlicht de baaien je gaat voor anker, je schaduw stroopt je af in de struiken, aankomst, afkomst, de kever herkent je jullie ontmoeten elkaar, rupsen spinnen jullie in, de Grote Bol verleent jullie doortocht, dra knoopt het blad zijn aders aan de jouwe, vonken moeten erdoor een ademnood lang. er komt je een boom toe, een dag, hij ontcijfert het getal, een woord, met al zijn groen, keert in zich, verplant zich, volg het

Paul Celan
(vertaald door het NKdeE-vertaalprogramma)

lezing toegevoegd op 2020-05-16 02:19

over deze lezing


cover

(NL vert. en illustratie NKdeE 2020)


Ontdek onze CD-collectie
op BANDCAMP!