over het RADIO KLEBNIKOV programma

Het RADIO KLEBNIKOV programma is een open source transformatieprogramma voor creatieve uitingen. De database ervan met (weldra) talloze lezingen, uitzendingen en teksten is vrij raadpleegbaar voor iedereen.
Om het RADIO KLEBNIKOV programma daadwerkelijk te kunnen gebruiken moet je je Registreren en je aanmelden. Momenteel zijn de gebruikersfuncties echter nog erg beperkt.

Werking

Het RADIO KLEBNIKOV programma archiveert en ontsluit de UITZENDINGEN van het Het RADIO KLEBNIKOV radioprogramma op Radio Scorpio.

Het RADIO KLEBNIKOV programma registreert, zonder beoordeling, LEZINGEN die door de gebruikers worden ingevoerd en stelt deze ter beschikking voor verdere transformatie.
Een LEZING* is een creatieve omzetting, een TRANSMUTATIE van één of meerdere invoer van expressie naar een kwalitatief verschillende uitvoer van expressie. In deze eerste fase zijn dat de facto zo goed als uitsluitend klassieke, vocale voordrachten van getypte teksten.

Historiek

RADIO KLEBNIKOV is initieel opgezet als een deelnemersprogramma. Het is geheel gemaakt voor en door haar deelnemers. RADIO KLEBNIKOV is begonnen als een radioprogramma op de Leuvense Vrije Radio Scorpio waar voornamelijk voordracht en zang wordt aangemaakt op basis van (lyrische) teksten.

De prioriteit van RADIO KLEBNIKOV als internetprogramma is het ontsluiten en beschikbaar stellen van de talloze Vocale lezingen van lyrisch werk dat het radioprogramma produceerde en de opnames van de integrale uitzendingen


*RADIO KLEBNIKOV beperkt zich als programma tot het TVS model (model in ontwikkeling, april 2020) dat maximaal 2 inputs voor 1 uitvoer voorschrijft. Het TVS model hanteert op niet-dwingende wijze een uitgebreid schriftbegrip (‘écriture du réel’) als transformatiemethode bij expressieve interacties.
In het TVS model heeft een Lezing òfwel Tekst (getypte tekst of code) òf Vocale expressie (auditief: stemgeluid, spraak, zang, muziek) òfwel Schrift (visueel: handschrift, asemisch schrift, tekening, schilderij,…) als invoer / uitvoer met maximaal twee invoeren en altijd maar 1 uitvoer.
Bijvoorbeeld:

  • van getypte tekst naar gesproken taal (klassieke voordracht)
  • van tekst en voordracht naar asemische lezing
  • van geschreven tekst naar zang (lied)
  • van geschreven tekst en schilderij naar asemische lezing
  • van schilderij naar gedicht (ekphrase)
  • van stem en tekst naar verhaal