from ‘The Religion of my time’

by Pier Paolo Pasolini

uit ‘De Religie van mijn tijd’

door Pier Paolo Pasolini

di ‘La Religione del mio tempo’

di Pier Paolo Pasolini

RK 2021-10-23

I primi che si amano

Pier Paolo Pasolini