Categories
Lezingen Series suddENtity

Herd blown hither / Hooked high on silence

meditatieve loop in adem-ritme – voordracht- pianola extro

Categories
suddENtity

Must now say goodbye to me

suddENtity #10 met vooraf opgenomen piano loop ( 1 noot vier maal herhaald) / internetloop / echo van de VT-1 Voice Transformer op micro 2 / twee micro’s / de Scheve Klok

The end is faster than you

stem, stem met Voice Transformer, keyboard loop, melodica, internet loop