het Programma van de Vrije Lyriek

RADIO KLEBNIKOV is sinds 2010 het Programma van de Vrije Lyriek.
Eerst en nog steeds is het een deelnemersprogramma dat radiouitzendingen maakt op Radio Scorpio, de Leuvense vrije radio.
Elke zaterdag van 18u tot 20u 1 lezen enthousiaste participanten in de Vrije Lyriek teksten voor, maken muziek, houden een twee uur durend feestje van de vrije creatieve expressie.

En nu is het dus ook een programma hier, op internet. 2

Momenteel kan iedereen vrij ons archief in opbouw raadplegen. En je kan al Lezingen aanvragen.
Later kan je actief gaan deelnemen aan het programma.
Registreer als participant om op de hoogte te blijven van de nieuwe mogelijkheden.

verneem meer over het programma:

 • Lees het manifest-bestand van het programma
 • Registreer nu al als programmaparticipant.
  • participanten kunnen Lezingen aanvragen:
   • voordrachten aanvragen
   • vertalingen aanvragen
   • asemische lezingen aanvragen
   • berichten opstellen

raadpleeg het archief:

Voetnoten

 1. (behoudens vakantie of corona)
 2. Dit participatieprogramma is in alle stilte aan zijn INIT op het wereldwijde web begonnen in volle coronacrisis op 30/03/2020 en komt nu stilletjes op gang. Langzaam, en ja: met horten en stoten .